Otázky štítky: Kulturní dědictví, památky

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

Objekty kulturních památek, které má MČ Praha 10 svěřeny do péče a které je možné prezentovat veřejnosti, prezentovány jsou. Příkladem je den otevřených dveří ve vile Karla Čapka a různé nárazové akce v bývalém Waldesově muzeu. Vila Karla Čapka má navíc zpřístupněné virtuální prohlídky. Pro ostatní objekty je forma prezentace hledána a připravována, např. Kolbenova …

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.? Číst více »

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2021 Dotační systém Prahy 10 je určen pro • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10, • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům …

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči? Číst více »

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?

Od roku 2018 má MČ Praha 10 zpracovaný Dotační program pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty. Funguje zatím krátce, ale do budoucna bude periodicky na základě vyhodnocení zkušeností z uplynulých ročníků nadále zlepšován a prosazován. Zvýšený zájem obyvatel a kladení dotazů poukazují na slibný potenciál programu.  Městská část Praha 10 se podpoře historického …

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví? Číst více »

8.2.1 Má městská část ve strategickém dokumentu (příp. jeho části pro oblast kultury) řešenu podporu nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví a přístup občanů k němu?

Městská část Praha 10 se nehmotnému a hmotnému kulturnímu dědictví věnuje ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při …

8.2.1 Má městská část ve strategickém dokumentu (příp. jeho části pro oblast kultury) řešenu podporu nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví a přístup občanů k němu? Číst více »