Otázky štítky: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?

Městská část disponuje systémem nástrojů pro prezentaci, propagaci a publicitu kulturních akcí. Na MČ Praha 10 zajišťuje oblast propagace oddělení tiskové, které je součástí Kanceláře starostky. Web MČ Praha 10: MČ Praha 10 provozuje řadu tématicky zaměřených portálů, hlavní rozcestník se nachází na hlavní stránce webové prezentace úřadu. Facebook Prahy 10: Facebook je již několik …

8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů? Číst více »

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří: Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu Jarní slavnosti Dětský den Vánoční trhy  Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době …

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě? Číst více »

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?

Příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 10, je Kulturní dům Barikádníků. Ten vlastní kulturní strategii nemá. MČ Praha 10 nemonitoruje strategie kulturních organizací, které nezřizuje. Zde je třeba konstatovat, že je to chyba. Na druhou stranu je třeba říci, že KD Barikádníků je svým duchem velmi specifický, má na území Prahy 10 svou tradici …

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty? Číst více »

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části. Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli …

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části? Číst více »

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025: V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi …

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé? Číst více »

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?

Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce probíhá komunikace s dotčenými odbory MČ Praha 10 týkající se zabezpečení a zajištění daných akcí z hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování předpisů. Jsou dodržovány normy k ochraně zeleně, hlukové normy a po akcích je vyžadováno zajištění pořádku a uvedení ploch …

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny? Číst více »

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

Na území MČ Praha 10 se nachází několik knihoven, galerií, divadel a klubů, které mohou využívat různé věkové skupiny s dobrou dostupností. Co se týče kulturní vybavenosti, nepatří Praha 10 k těm nejvybavenějším. Dalo by se spíše tvrdit, že kulturní vybavenost je – zejména v okrajových částech Prahy 10 – nedostačující. Z hlediska kulturních organizací …

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami? Číst více »