Otázky štítky: Kultura a umění

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4 MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje …

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech? Číst více »

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?

Mobilita místních umělců souvisí s jejich úspěšností a navázanými kontakty. Na území MČ Praha 10 působí uskupení, která pravidelně buď pořádají mistrovství pro příslušníky jiných měst či více zemí nebo se i účastní vystoupení, mistrovství či soutěží v jiných městech ČR nebo jiných zemích. Mezi takové soubory patří např. Pop Balet, který je profesionálním tanečním souborem s tradicí …

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí? Číst více »

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Speciální nástroje pro podporu kreativních odvětví Praha 10 nemá. |Kreativní podnikání však lze i tak podpořit stávajícími nástroji: Pronájem “v zájmu obce” – MČ může pronajmout své nebytové prostory za zvýhodněných podmínek, pokud usoudí, že činnost zde provozovaná je veřejnosti prospěšná a tudíž v zájmu obce. Podobným způsobem jsou např. pronajaty prostory bývalého Waldesova muzea, …

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů? Číst více »

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025: V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi …

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé? Číst více »

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

MČ Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.  Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 obsahově vychází z původního neschváleného dokumentu “Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018–2025” od zpracovatele MEPCO, s.r.o., jež byla realizována v  součinnosti s  Úřadem městské části Praha 10. Aktuální verze “Koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025” …

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti? Číst více »

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

Na území MČ Praha 10 se nachází několik knihoven, galerií, divadel a klubů, které mohou využívat různé věkové skupiny s dobrou dostupností. Co se týče kulturní vybavenosti, nepatří Praha 10 k těm nejvybavenějším. Dalo by se spíše tvrdit, že kulturní vybavenost je – zejména v okrajových částech Prahy 10 – nedostačující. Z hlediska kulturních organizací …

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami? Číst více »