Otázky štítky: Krizové situace

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Je zpracován „Krizový plán MČ Praha 10“, který zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a schvaluje starostka městské části. Dále je zpracován „Povodňový plán MČ Praha 10“, který řeší oblast ochrany před povodněmi. Na Úřadu MČ Praha 10 je zřízeno Oddělení bezpečnostního managementu, které řeší krizové řízení, havarijní plánování a obranné plánování. Je zřízena …

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích? Číst více »

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?

MČ Praha 10 finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem vytváří. MČ Praha 10 má zpracované zásady pro pronajímání bytů ve své správě a v těchto zásadách je pamatováno i na krizové byty pro oběti neštěstí (např. požár, povodeň). Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 dále disponuje ve svém rozpočtu s částkou, která …

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.? Číst více »