Otázky štítky: Komunikační kanály

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

Komunikaci s veřejností v rámci propagace akcí zajišťují referenti oddělení tiskového v čele s vedoucím oddělením – tiskovým mluvčím. Hlavními komunikačními kanály jsou: Webové stránky Oficiální web MČ Praha 10 a jeho další portály přinášejí nejucelenější přehled informací, a to jak aktualit, tak praktických rad a návodů, jak postupovat v případě řešení různých administrativních úkonů …

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností? Číst více »

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

MČ Praha 10 zveřejňuje na svých webových stránkách Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnné informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích zadané období a to na základě zákona č. 255/2012 Sb., Zákona o kontrole (kontrolní řád). Výroční zprávy příspěvkových organizací MČ Praha 10 jsou zveřejněny na …

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)? Číst více »