Otázky štítky: Informace a komunikace

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?

MČ Praha 10 se členem Národní sítě Zdravých měst ČR stala v červnu 2016, kdy se také deklarací „Projekt MČ Praha 10 – Zdravé město“ zavázala k plnění kritérií místní Agendy 21. K tomu od začátku politické garance místní Agendy 21 a jejímu koordinátorovi napomáhá příslušná komise Rady MČ Praha 10 jakožto poradní a iniciační …

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace? Číst více »

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

Transparentnost rozhodování MČ Praha 10 je podpořena řadou oblastí: Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 května 2020 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dlouhodobou strategii rozvoje městské části. Dokument byl tvořen ve spolupráci s občany i odborníky na dané oblasti a městská část v něm dopředu avizuje své cíle a vize na …

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné? Číst více »

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

MČ Praha 10 zveřejňuje na svých webových stránkách Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnné informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích zadané období a to na základě zákona č. 255/2012 Sb., Zákona o kontrole (kontrolní řád). Výroční zprávy příspěvkových organizací MČ Praha 10 jsou zveřejněny na …

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)? Číst více »

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?

MČ Praha 10 má zavedenou celou řadu komunikačních kanálů, efektivní způsob komunikace je zakotven i v systému řízení kvality podle ISO 9001. Na úrovni samosprávy probíhají jednání Zastupitelstva městské části, jednání Rady městské části, porady vedení městské části, jednání výborů Zastupitelstva městské části, jednání komisí Rady městské části, videokonference. V rámci Úřadu se konají porady …

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí? Číst více »