Otázky štítky: Granty - podpora školství

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Akce jsou pořádány především různými neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo …

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)? Číst více »

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. V oblasti kultury byly v roce 2020 podpořeny projekty ve výši 4 910 000 Kč na jednoleté dotace a 1 …

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty? Číst více »

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?

Městská část Praha 10 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z Odboru školství, Oddělení strategického rozvoje a participace Odboru ekonomického a Odboru sociálního. Všechny základní a mateřské školy byly již podruhé zapojeny do tvorby „Místního akčního plánu vzdělávání“. Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol a 23 mateřských škol s několika detašovanými pracovišti. …

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)? Číst více »