Otázky štítky: Finanční řízení

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti: strategické plánování a řízení, finanční řízení, procesní řízení, řízení rizik, projektové řízení. Strategické plánování a řízení V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového …

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)? Číst více »

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

MČ Praha 10 – stejně jak jiné samosprávy v ČR – se v rámci svého fiskální politiky řídí zákonnými normami – zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. MČ Praha 10 je však ze své podstaty povinna řídit se také obecně závaznou vyhláškou hl. …

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována? Číst více »

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

MČ Praha 10 má schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024, který je podkladem pro další plánování investic do rozvoje Prahy 10. Pro rok 2021 schválilo ZMČ Praha 10 Akční plán, kterým jsou plněny cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Akční plán je navázán na rozpočet MČ Praha 10. Bude sestavován a …

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech? Číst více »