Otázky štítky: Elektromobilita

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

Tato problematika není v kompetenci MČ Praha 10, přesto může tuto oblast podporovat. V oblasti dobíjecích stanic je připravována spolupráce s producentem elektřiny. Je aktuálně projednáváno i zřízení jednoho místa. V případě CNG se situace jeví za dostatečnou z hlediska celopražských poměrů. Na Praze 10 jsou dle dostupných zdrojů celkem tři čerpací stanice CNG. V …

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)? Číst více »

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

V majetku MČ Praha 10 a jí zřízených organizací je nyní v majetku 1 ks ekologicky šetrného vozidla – lehký nákladní elektromobil a v současnosti není další nákup plánován. Informace o bezemisních vozidlech ve vozových parcích jiných městských organizací a firem může poskytnout Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, případně Operátor ICT. Rekapitulace. MČ ani …

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených? Číst více »