Otázky štítky: Ekologická stopa

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?

MČ Praha 10 prozatím nerealizuje měření ani výpočet emisí CO2. Problematika kvality ovzduší a množství výskytu a produkce skleníkových plynů je řešena v rámci hl. m. Prahy. V období mezi roky 2001 a 2017 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 9,2 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na obyvatele se emise pohybují na úrovni přibližně …

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části? Číst více »

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města. Ekologická stopa města převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou. MČ Praha 10 nemá vypočítanou …

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město? Číst více »