Otázky štítky: Dotační programy

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Dobrovolnictví je oblast, které věnuje MČ Praha 10 dlouhodobě náležitou pozornost. Dobrovolnická služba je definována zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolníci poskytují své služby potřebným, a to ve svém volném čase bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 si velmi váží této užitečné a …

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti? Číst více »

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?

Od roku 2018 má MČ Praha 10 zpracovaný Dotační program pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty. Funguje zatím krátce, ale do budoucna bude periodicky na základě vyhodnocení zkušeností z uplynulých ročníků nadále zlepšován a prosazován. Zvýšený zájem obyvatel a kladení dotazů poukazují na slibný potenciál programu.  Městská část Praha 10 se podpoře historického …

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví? Číst více »

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Speciální nástroje pro podporu kreativních odvětví Praha 10 nemá. |Kreativní podnikání však lze i tak podpořit stávajícími nástroji: Pronájem “v zájmu obce” – MČ může pronajmout své nebytové prostory za zvýhodněných podmínek, pokud usoudí, že činnost zde provozovaná je veřejnosti prospěšná a tudíž v zájmu obce. Podobným způsobem jsou např. pronajaty prostory bývalého Waldesova muzea, …

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů? Číst více »

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

Prostředky nevládním neziskovým organizacím jsou poskytovány formou dotačního řízení MČ Praha 10 v oblastech uvedených v bodě 7.2.1. Zároveň mohou využívat dotační řízení vyhlašované Magistrátem hl. m. Praha. Větší část finančních prostředků v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 je poskytována NNO v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, např. v roce 2020 poskytnuta částka …

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Číst více »

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?

Městská část Praha 10 se dané problematice věnuje v rámci svých samosprávných projektů a dále podporuje osvětové akce prostřednictvím svého dotačního programu. Mezi významné akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu patří: Nordic walking lekce probíhaly v roce 2020 v Malešickém parku každou středu v měsících duben, květen (nerealizováno s ohledem situaci způsobenou Covid19), v červnu …

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu? Číst více »

5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020?

MČ Praha 10 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ. Městská část Praha 10 každý rok vyhlašuje grantové řízení. V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny také oblasti, zaměřené přímo na zdraví: Zdravotně sociální program Sociální programy pro …

5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020? Číst více »