9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?

Je třeba zdůraznit, že za efektivní a fungující síť sociálních služeb je  plně zodpovědný Magistrát hl. města Prahy a je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé městské části stejně tak jako MČ Praha 10 tuto síť doplňují tak, aby zajistily …

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území? Číst více »