9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?

Jednou z dlouhodobých priorit MČ Praha 10 je odstraňování bariér, a to nejen stavebních, ale i smyslových, komunikačních, jazykových apod.  Bezbariérovému pohybu se věnujeme Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (4. Praha 10 mobilní, 4.2 Zklidňovat automobilovou dopravu, 4.2.2 Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových, 4.3.1 Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb …

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části? Číst více »