Otázky štítky: Benchmarking

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvádí za rok 2020 roční úhrn srážek v Praze = 590 mm, což je pod průměrem ČR = 764 mm. ČHMÚ v letošním roce zveřejnil data za své stanice. Z průměru Praze 10 nejbližších v posledních letech kontinuálně používaných stanic (Klementinum, Karlov, Chodov) jsme vypočetli přibližnou hodnotu úhrnu srážek pro MČ Praha 10 (průměr z …

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking? Číst více »

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

Navodná otázka 1.4.3 Šetření spokojenosti podle metodiky ECI bylo v roce 2019 provedeno poprvé. Nelze tedy doložit trend. Výsledky je však možné porovnat s jinými městy či městskými částmi, které průzkum podle stejné metodiky provedli v minulosti. Porovnání je provedeno v rámci provedeného průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím, mobility a místní přepravy obyvatel MČ …

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy? Číst více »

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Partnerství na úrovni MČ Praha 10 spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP, spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro veřejnost, spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb, spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 …

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty? Číst více »

1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

Benchmarking je na Úřadu MČ Praha 10 dlouhodobě zaveden a využíván ke zlepšování kvality i řízení procesů na úřadě. V letech 2013–2015 byl realizován projekt Profi úřad a to z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ve výši 3 966 2011 Kč (spoluúčast MČ ve výši …

1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)? Číst více »

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

Navodná otázka 1.1.1 Právní vymezení hlavního cíle a účelu městské části je možné nalézt v Zákoně o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. “Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech”. Řízení …

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů? Číst více »