Životní prostředí

MČ Praha 10 - Galerie projektů

Představujeme Vám významné projekty městské části Praha 10. Projekt můžete prohlédnout výběrem bodu na mapě nebo kliknutím na obrázek v galerii. K projektům můžete zasílat dotazy a sledovat je za pomoci QR kódu v tiskovinách i přímo ve veřejném prostoru městské části.

Depo Hostivař - nová tramvajová smyčka

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Dětské mraveniště Bohdalecký les

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Poliklinika Malešice

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Adaptační opatření na klimatickou změnu

Záměr

Probíhá

Městské knihovny v Praze 10

Dokončeno

Pozastaveno

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Přistoupimská

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Snižování energetické náročnosti škol

Lokalizováno v mapě

Urbanistická studie Bohdalec - Slatiny - Brownfield Strašnice 2019

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Dvouletky

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechy vybraných objektů MČ Praha 10

Studie využitelnosti objektu Vozovny Orionka

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Botič: Lesopark Olgy Havlové

Záměr

Lokalizováno v mapě

Strašnické divadlo

Záměr

Lokalizováno v mapě

Nový Eden polyfunkční dům

Záměr

Lokalizováno v mapě

Tramvajová trať Počernická

Lokalizováno v mapě

Jarovská třída

Lokalizováno v mapě

Přístavba pavilonu MŠ U Vršovického nádraží

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Vila Karla Čapka

Lokalizováno v mapě

Mateřská škola Nad Vodovodem

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Malinová

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Jakutská

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Strašnice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Botič: okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče

Lokalizováno v mapě

Dočasné parkoviště Dřevčická

Lokalizováno v mapě

Revitalizace okolí OC Cíl

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Revitalizace parku a prostranství kolem metra Strašnická

Lokalizováno v mapě

Staré Záběhlice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce dětského hřiště - Workoutové hřiště Malešický park

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Městský okruh

Lokalizováno v mapě

Rekonstrukce budovy radnice

Lokalizováno v mapě

Rekonstrukce dětského hřiště - Nedvězská

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Skalka: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Záměr

Probíhá

Lokalizováno v mapě

Revitalizace předprostoru parku Grébovka

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Základní škola a školní hřiště v Olšinách

Lokalizováno v mapě

Krajinářská studie Trojmezí

Červenkova kaple

Staré Vršovice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Záměr

Lokalizováno v mapě

Žákovské projekty

Depo Hostivař - nový parkovací dům

Lokalizováno v mapě

Antigraffiti

Probíhá

Tržíček

Botič: pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicí U Vršovického nádraží a Petrohradská

Záměr

Lokalizováno v mapě

Nové Vršovice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Park Jiřího Karena na Třebešíně

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Nová železniční stanice Zahradní Město

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Výstavba nové MŠ Bajkalská

Lokalizováno v mapě

Historické jádro Starých Malešic

Lokalizováno v mapě

Rekonstrukce dětského hřiště - Parkourové hřiště Záběhlice

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Botič: Záběhlický jez a jeho okolní plochy

Lokalizováno v mapě

Sídliště Malešice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Záměr

Probíhá

Lokalizováno v mapě

Vzlet Vršovice

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Nová železniční zastávka Eden

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Rekonstrukce nádraží Vršovice

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Hydropolis Praha

Lokalizováno v mapě

Etapizovaná revitalizace parku Solidarita

Lokalizováno v mapě

Drážní promenáda & liniový park

Lokalizováno v mapě

Centrum pro děti a mládež

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Vršovická 30/30

Dokončeno

Pozastaveno

Lokalizováno v mapě

Zastaveno bez dokončení

Probíhá participace s občany

Depo Hostivař - nová železniční zastávka

Lokalizováno v mapě

Malešicko-hostivařská průmyslová oblast - PROVĚŘOVACÍ STUDIE

Lokalizováno v mapě

Proměna lokality Vršovice - Bohemians