Otázky kategorie: Místní ekonomika a podnikání

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)

Vliv cestovního ruchu na obyvatele či podnikatele MČ Praha 10 nebyl detailně zkoumán. V rámci zpracování analytické části Strategického plánu MČ Praha 10 byl však jeden z průzkumů zaměřen na porovnávání témat, kterým občané dávají přednost. Celkem bylo porovnáváno 70 témat. Cílem bylo seřadit jednotlivé položky podle pocitu občanů, kterou tématiku upřednostňují. Cestovní ruch se …

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.) Číst více »

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10. Současně vedle této komise funguje také Komise …

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)? Číst více »

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o téměř 41 tisíc hostů. Klesl však průměrný počet přenocovaných nocí, a to o 0,2 noci. Údaje za rok 2020 nejsou na stránkách ČSÚ zatím k dispozici. Nicméně se dá vzhledem ke koronavirové krizi předpokládat, že vývoj na Praze 10 …

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části? Číst více »

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří: Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu velikonoční dílny – pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací, dětské tvořivé dílny, kulturní program s důrazem na …

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky? Číst více »

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

V hlavním městě Praze vzrůstá nabídka volných pracovních míst a klesá podíl nezaměstnaných osob. Městská část Praha 10 kopíruje trend v hlavním městě. Ve srovnatelně lidnatých městských částech je podíl nezaměstnaných osob velice podobný (např. Městská část Praha 8 – 2,2 %, Městská část Praha 6 – 1,8 %). Městská část Praha 10 pomocí projektů …

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura) Číst více »

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

Cestovní ruch na území MČ Praha 10 s ohledem na historicky významný stavební fond nenabízí ucelený soubor, který by uspokojil poptávku po objektech obecně širokou veřejností považovaných za atraktivní. Jde spíše o jednotlivé nemovité kulturní památky (např. Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích). Pro užší skupinu zájemců je však možné zmínit pozoruhodné stavby, které dokládají …

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví? Číst více »

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10. Místostarosta MČ Praha 10 Ing. arch. Martin Valovič …

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí? Číst více »

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?

Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 10 dlouhodobě vykazuje vzestupný charakter. Počet podnikatelských subjektů ve správním obvodu MČ Praha 10 narostl za rok 2020 cca o 2000. Tabulka 1: Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona na Praze 10 (zdroj: Statistika RŽP) rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 …

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci? Číst více »