Otázky kategorie: Kultura a volný čas

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4 MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje …

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech? Číst více »

8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?

Městská část disponuje systémem nástrojů pro prezentaci, propagaci a publicitu kulturních akcí. Na MČ Praha 10 zajišťuje oblast propagace oddělení tiskové, které je součástí Kanceláře starostky. Web MČ Praha 10: MČ Praha 10 provozuje řadu tématicky zaměřených portálů, hlavní rozcestník se nachází na hlavní stránce webové prezentace úřadu. Facebook Prahy 10: Facebook je již několik …

8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů? Číst více »

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří: Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu Jarní slavnosti Dětský den Vánoční trhy  Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době …

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě? Číst více »

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?

Mobilita místních umělců souvisí s jejich úspěšností a navázanými kontakty. Na území MČ Praha 10 působí uskupení, která pravidelně buď pořádají mistrovství pro příslušníky jiných měst či více zemí nebo se i účastní vystoupení, mistrovství či soutěží v jiných městech ČR nebo jiných zemích. Mezi takové soubory patří např. Pop Balet, který je profesionálním tanečním souborem s tradicí …

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí? Číst více »

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?

Údržba vyjmenovaných prvků je řešena v rámci agendy více odborů. Zejména Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a Odboru kultury a projektů. V případě základního mobiliáře je zajišťována průběžná údržba i obnova (lavičky, koše, pítka, stojany na kola, informační tabule, kašny). U pomníků a pamětních desek se úpravy dělají dle aktuálního stavu. U laviček a …

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru? Číst více »

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

MČ Praha 10 se problematice zapojování veřejnosti věnuje. Možnosti občanů uplatňovat své podněty a náměty k záměrům města, ať už se to týká úprav veřejných prostor, parků či ulic, mohou několika způsoby. Každý významnější i lokálnější záměr města je prezentován veřejnosti se snahou získat zpětnou vazbu. A to formou místních setkání, výstav, prezentací či dnů …

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)? Číst více »

8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

Kultura ve veřejném prostoru vychází ze strategického dokumentu Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5.3 Podporovat umění …

8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty? Číst více »

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. V oblasti kultury byly v roce 2020 podpořeny projekty ve výši 4 910 000 Kč na jednoleté dotace a 1 …

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty? Číst více »

8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2021 Dotační systém Prahy 10 je určen pro • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10, • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům …

8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní? Číst více »