Strategie pro Desítku: Tour de Malešice

(25. 8. 2021)

Informační kontejner

V termínu od 6. do 30. září se potkáme u informačního kontejneru na zastávce Plaňanská, kde se dozvíte informace o plánovaných projektech v Malešicích a okolí. Kontejner bude otevřen vždy v pondělí až čtvrtek, ve 13 – 18 hodin. Těšit se můžete na informace k plánované tramvajové trati Počernická nebo připravovanému generelu veřejných prostranství, Jarovské třídě či budoucnosti Malešického statku, ale i k dalším projektům. Přijďte a zapojte se do rozvoje vaší lokality. Těšíme se na vás!!!

Komentované vycházky

Připravujeme pro vás komentované vycházky po území s experty na slovo vzaté.

Informační stezka

Od 6. září do 31. října si budete moci projít také informační stezku, která vzniká ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Centrem Paraple. Do tvorby panelů byli také zapojeni samotní projektanti staveb.

Informační stezka brzy i z pohodlí domova

Určitě je lepší vyrazit ven a projít nebo projet trasu informační stezky přímo v terénu. Tu možnost ale nemusí mít každý. Prohlédnout panely si tak můžete i z pohodlí vašeho domova.

Fotoreportáž

Představení plánované rekonstrukce Centra Paraple

8. 9. 2021

Komentovaná vycházka s UNIT architekti a práce nad mapou

15. 9. 2021

Komentovaná vycházka s experty z Dopravního podniku Praha a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k zavedení tramvajové trati v Počernické ulici

21. a 23. 9. 2021

Komentovaná vycházka po informační stezce projektů v Malešicích se starostkou městské části, Renatou Chmelovou, a experty z UNIT architekti, společnosti SATRA s.r.o., Dopravního podniku Praha a zástupci Polikliniky Malešice a Centra Paraple

30. 9. 2021