8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?

Od roku 2018 má MČ Praha 10 zpracovaný Dotační program pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty. Funguje zatím krátce, ale do budoucna bude periodicky na základě vyhodnocení zkušeností z uplynulých ročníků nadále zlepšován a prosazován. Zvýšený zájem obyvatel a kladení dotazů poukazují na slibný potenciál programu. 

Městská část Praha 10 se podpoře historického kulturního dědictví věnuje ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj,  8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově). Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020–2025 se věnuje kulturním objektů  v oblasti 3 Kulturní objekty (3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10, odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3.4. Realizovat spolupráci s  ostatními objekty na území MČ  Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček)).

Rok 2019-2020: 1.000.000 Kč 

Rok 2018: 1.200.000 Kč (Dotační řízení 2018)