8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří:

  • Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu

  • Jarní slavnosti

  • Dětský den

  • Vánoční trhy 

  • Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době konání vánočních trhů na Kubánském náměstí – akce pro širokou veřejnost nejen z Prahy 10,
  • Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem – akce určena pro širokou veřejnost,
  • Výstavy k různým výročím – i ve venkovním prostoru, dostupná široké veřejnosti,
  • Výstava konaná jako vyvrcholení projektu „Příběhy našich sousedů“ (na veřejném prostranství, volně přístupná veřejnosti)

MČ Praha 10 také iniciuje akce a kampaně u příležitosti výročí významných osobností. Tímto způsobem bylo v roce 2020 různými akcemi připomenuto výročí 130 let od narození Karla Čapka (Karel Čapek 130)