7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

Prostředky nevládním neziskovým organizacím jsou poskytovány formou dotačního řízení MČ Praha 10 v oblastech uvedených v bodě 7.2.1. Zároveň mohou využívat dotační řízení vyhlašované Magistrátem hl. m. Praha.

Větší část finančních prostředků v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 je poskytována NNO v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, např. v roce 2020 poskytnuta částka 1 000 000 Kč, v roce 2019 poskytnuta částka 400 000 Kč, v roce 2018 částka 367 750 Kč, v roce 2017 částka 309 485 Kč.

Dotace na ochranu ŽP a UR
RokPodaných a hodnocených žádostíPodpořených žádostíPoskytnutá podpora
201786309.485,00 Kč
201810/88367.750,- Kč
201997400.000,- Kč
202018151.000.000,- Kč
202128/2315850.000,- Kč

Přímá podpora aktivit VUR je z rozpočtu MČ Praha 10 pro MA21, např. na nákup vratných kelímků pro spolky Malešický pivovar a Naše Malešice, kteří zajišťují akce, kampaně a osvětu v Malešicích pro širokou veřejnost. Malešické spolky zapojené do iniciativy Canevalle ve spolupráci s místními základními školami Hostýnská a Nad Vodovodem byly finančně podpořeny k pořádání workshopů s veřejností a žáky škol o možném budoucím využití Malešického zámku, který je v majetku hl. m. Prahy a chátrá. Mimo jiné uspořádali anketu na toto téma.