7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?

MČ Praha 10 spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají udržitelným rozvojem, např. SSEV Pavučina, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Sdružení Mladých ochránců přírody, akreditovaná ekocentra ČSOP (na Praze 10 ČSOP „Natura, quo vadis?“ a ČSOP Nyctalus), Sdružení Tereza a další.

Příkladem síťování může být akce ke Dni Země, kterou ve spolupráci s MČ pořádají spolky z Malešic. V rámci této akce dochází k propojování a síťování spolků, škol, hasičů a místních obyvatel. Základní školy z této lokality připravují samostatná stanoviště s ekologickou tématikou, spolky podle svého zaměření vzdělávají k UR a navíc se k akci připojují i další partneři. Den Země je hojně navštěvovanou akcí. Naší snahou je do budoucna podpořit takovéto akce i v jiných lokalitách Prahy 10. 

Také školy v rámci svých projektů se síťují a předávají si informace o VUR – zapojení do projektů, programů a aktivit. Všechny základní a mateřské školy jsou zapojeny do projektu MAP a nyní do projektu MAP II – stanovené cíle v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti rovných příležitostí a inkluze, které mají udržitelnost vzdělávání v těchto oblastech podpořit a zachovat.

Nelze však říci, že se městská část systematicky zasazuje o vytváření sítí v této oblasti. Magistrát hl. m. Praha podporuje sítě M.R.K.E.V., kdy finančně podporuje pořádání konferencí a seminářů.