1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?

MČ Praha 10 se členem Národní sítě Zdravých měst ČR stala v červnu 2016, kdy se také deklarací „Projekt MČ Praha 10 – Zdravé město“ zavázala k plnění kritérií místní Agendy 21.

K tomu od začátku politické garance místní Agendy 21 a jejímu koordinátorovi napomáhá příslušná komise Rady MČ Praha 10 jakožto poradní a iniciační orgán, jejímiž členy jsou mimo jiné i zástupci neziskového a komerčního sektoru. V roce 2016 dosáhla MČ Praha 10 postupu do kategorie „D – Start“, o rok později i „C – Stabilizace“. Během roku 2018 se ale MČ Praha 10 vlivem nepříznivých podmínek pro řádné splnění indikátorů kvalitní obce propadla do nejnižší možné kategorie hodnocení – „Zájemci“.

Během roku 2019 však nové vedení vzniklé po volbách 2018 situaci napravilo a během pouhého jednoho kalendářního roku se MČ Praze 10 podařilo vystoupat o 2 kategorie najednou, tedy zpět do kategorie „C – Stabilizace“.

Městská část Praha 10:

Propagace akcí vždy probíhá v rámci internetových medií – web Prahy 10, facebook Prahy 10, formou pozvánky v radničním měsíčníku Praha 10, vyvěšováním plakátů a letáků na vývěskách městské části, ve školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních subjektů v okolí místa konání. U lokálně zaměřených či tematicky zaměřených akcí bývá provedena lokální distribuce letáků do poštovních schránek. Dalším komunikačním kanálem je využití sítě Mobilní Rozhlas, kdy jsou jednotlivým občanům rozesílány emaily a SMS s pozvánkami nebo aktuálními informacemi.

Akce jsou pořádány za účasti zástupců vedení městské části. Zástupce vedení městské části/zodpovědný politik vždy akci uvede a seznámí obyvatele s danou problematikou.

Se svými partnery (mateřské školy, základní školy, další příspěvkové organizace, firmy sponzorující veřejně prospěšné akce, neziskové organizace, sportovní kluby, občané zapojení do projektů – např. participativní rozpočet atd.) městská část komunikuje telefonicky, osobně či prostřednictvím e-mailů. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob, protože komunikace s těmito subjekty bývá velmi častá a tematicky různorodá. Na webu MČ Praha 10 je uveřejněný rozcestník pro využití e-služeb.

Na ÚMČ Praha 10 působí tiskové oddělení v Kanceláři starostky, které zajišťuje komunikaci s médii, správu FB, webu a dalších komunikačních kanálů, v oddělení působí grafička, která zpracovává plakáty, brožury.

V roce 2019 byly vydány např. informační brožury: Koncepce rozvoje kultury, Koncepce rozvoje školství. Občané jsou v oblasti sociální a zdravotní informování prostřednictvím sociálního portálu, v oblasti územního rozvoje, dopravy a životního prostředí prostřednictvím portálu veřejné prostory, v oblasti strategického plánování a participace prostřednictvím portálu strategie pro desítku.