1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

Komunikaci s veřejností v rámci propagace akcí zajišťují referenti oddělení tiskového v čele s vedoucím oddělením – tiskovým mluvčím. Hlavními komunikačními kanály jsou:

Webové stránky

Oficiální web MČ Praha 10 a jeho další portály přinášejí nejucelenější přehled informací, a to jak aktualit, tak praktických rad a návodů, jak postupovat v případě řešení různých administrativních úkonů (Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet, stav vyřízených žádostí občanských průkazů a pasů, elektronická úřední deska). Web po formální i obsahové stránce potřebuje novou podobu, proto je v současné době, na základě obsáhlé analýzy obsahující konkrétní doporučení, rekonstruován.

Úřední deska

Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy.

Sociální sítě

Facebook, Twtiter, Instagram, Youtube
Městská část využívá sociální sítě nejen pro předávání důležitých informací a novinek, ale i pro aktivizaci občanů a interakci s nimi. Zejména příspěvky na FB mají běžně dosah v řádu tisíců uživatelů.

Mobilní rozhlas

Jedná se o aplikaci pro online komunikaci s občany, rozesílání zpráv pomocí SMS, mailů, push notifikací, s možností zpětné vazby s vyplněním formuláře, hlasováním a dalších aktivit. Tato aplikace je funkční od roku 2019.

Callcentrum

Operátoři Callcentra (vč. online chatu) jsou občanům k dispozici každý všední den. Jejich úlohou je spojit telefonicky s příslušným referentem úřadu, popř. přímo poradit s agendou, týkající se městské části.

Kontaktní centrum pro bydlení

MČ Praha 10 zřídila toto centrum v roce 2019 pro občany, které potřebují pomoci v oblasti bydlení.

Měsíčník Praha 10

Měsíčník Praha 10 Po přerušení v letech 2015–2019 znovu vychází tištěný měsíčník Praha 10. Časopis je distribuován do všech domácností pravidelně každý měsíc a je v on–line podobě na webových stránkách. Městská část ho opět vydává od dubna 2019 a jeho obsah je vytvářen zcela „in-house“. Vychází ve formátu A4, v nákladu 75 000 výtisků, 11x do roka (v létě vychází dvojčíslo 7–8).

Promopanely – tzv. forexy

Jedná se o informační stojany s výměnnou forexovou deskou, jehož rozměr je 1850 x 1250 mm. K dispozici je 40 forexů, během roku jsou několikrát přemísťovány po celém území městské části Praha 10 a slouží k propagaci akcí a informování veřejnosti.

Otevřené hodiny radních

Občané městské části mají možnost neformálně navštívit členy rady s dotazy, podněty či pouze s potřebou diskutovat jakékoliv téma týkající se městské části. Každé čtvrtletí jsou pořádány otevřené hodiny radních (tuto tradici dočasně přerušila pouze opatření související s koronavirovou nákazou).

Další kanály jsou zřizovány s ohledem na aktuální potřeby – např. v období šíření nemoci COVID-19 byla zřízena speciální linka pro občany v nouzi.