1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

U příspěvkových organizací města dochází ke sdruženému nákupu elektřiny a plynu. Nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné, tam kde je to technicky možné. V případě instalace nových svítidel se při výběru svítidel zohledňuje i jejich energetická úspornost. Při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku. Systémově se touto problematikou doposud úřad nezabýval. V létě 2019 byla vytvořena pozice energetického manažera, který má tuto problematiku na starosti. Pozice je v současné době neobsazená (došlo k odchodu stávajícího energ. manažera), ale je vypsáno výběrové řízení na nového.