1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

Benchmarking je na Úřadu MČ Praha 10 dlouhodobě zaveden a využíván ke zlepšování kvality i řízení procesů na úřadě. V letech 2013–2015 byl realizován projekt Profi úřad a to z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ve výši 3 966 2011 Kč (spoluúčast MČ ve výši …

1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)? Číst více »