Malešice

Lokalita

Vedoucí projektu

prosinec 2020

Zahájení

Dostupná Praha 10

Odbor dopravy

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Magistrát hl. m. Prahy
Architekt / projektant
SATRA, spol. s r.o., JK Architekti s.r.o.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
ve fázi zpracování studie
Zahájení
prosinec 2020
Dokončení
Odkaz
https://www.iprpraha.cz/projekt/126/jarovska-trida
Vedoucí projektu / aktivity
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Opatření
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Jarovská třída je dlouhodobě chystaná ulice, která propojí Žižkov směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu. V koridoru bývalé železniční trati nabídne nové spojení nejen pro automobily, ale především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty. Také má přispět k odlehčení dopravy z dnes přetížených komunikací. Nově navrhované propojení vytvoří městskou ulici, jejíž funkcí bude mj. odvádět a přivádět místní dopravu, ale zároveň nebude díky navrženým dopravním opatřením sloužit jako zkratka od Městského okruhu. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy na nové propojení pořizuje dopravně-urbanistickou studii, která upřesňuje a detailně prověřuje návrh změny územního plánu a urbanistické studie Nákladového nádraží Žižkov.

Zelená promenáda

Ulice je navržena s jedním jízdním pruhem a cyklopruhem v každém směru, dostatečně širokým chodníkem na severní straně a prostorem pro nová stromořadí, která zlepší mikroklima v této lokalitě. Na jižní straně podél stromořadí vede tramvajová trať s novými zastávkami a chráněná stezka pro chodce a cyklisty, která je součástí zelené promenády mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Malešickým lesem. Díky tomuto uspořádání zajišťuje promenáda, kromě lepší plynulosti a bezpečnosti, také lepší návaznost k přírodě a Malešickému lesu

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*