Rekonstrukce budovy radnice

Vršovice

Lokalita

Tomáš Urbánek

Vedoucí projektu

-

Zahájení

Otevřená Praha 10, Akční plán 2021, Projektová karta, Pilotní projekt, OŽR, Martin Sekal, PP RMČ Praha 10, SPUR

v přípravě

Odbor majetkoprávní

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor majetkoprávní
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
CASUA
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v realizaci, řízení ve věci společného povolení nabylo právní moci dne 27.11.2021
Zahájení
Dokončení
Odkaz
https://www.praha10.cz/novyeden
Vedoucí projektu / aktivity
Tomáš Urbánek
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Otevřená Praha 10
Cíl
Městská část je dobrým hospodářem
Opatření
Budova úřadu odpovídající 21. století
Charakter projektu
investiční
Způsob ukončení
kolaudace
Kapitola rozpočtu
82

Popis projektu

Sídlo Úřadu městské části Praha 10 je součástí sídliště Vlasta, které vyrostlo v sedmdesátých letech naproti slavné továrně Koh-i-noor. Komplex budov již nevyhovuje nárokům na standard moderní radnice a také jeho stavebně-technická kondice odpovídá době vzniku před čtyřmi dekádami. Radnice vyžaduje celkovou rekonstrukci, díky níž budou stávající objekty přeměněny na moderní kancelářskou budovu pro veřejnou správu.

Rekonstrukce zachovává vnější charakter budovy a její stávající členění na tři objekty. Základním výrazovým prvkem budovy zůstane kombinace lehkého obvodového pláště na hlavních fasádách s páskovým obkladem na plných štítových stěnách a vložených komunikačních věžích.

Součástí návrhu je i revitalizace přilehlých veřejných prostranství. Západní terasa u stanice tramvaje Koh-i-noor je navržena jako pobytový prostor se zelení a prvky městského mobiliáře. Východní terasa u nákupního centra, která byla doposud využívána v plném rozsahu jako parkoviště, bude nyní doplněna plochami zeleně.

„Nová“ radnice je navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Radnice bude rozdělena do několika zón. Do vstupní části bude mít veřejnost neomezený přístup, sem budou soustředěny prakticky všechny činnosti, u kterých převažuje styk s veřejností. Další část bude mít charakter moderní administrativní budovy pro veřejnou správu, poslední část bude reprezentační, v této části najde své místo samospráva, která kromě prostor pro vedení městské části bude mít i sály pro jednání rady a zastupitelstva. Podnož objektu bude sloužit pro parkování osobních vozidel zaměstnanců i návštěvníků úřadu a pro umístění skladů, archivu, technologického zázemí a prostorů pro správu a ostrahu budovy. Předpokládá se také ozelenění části střechy objektu a zřízení venkovní pobytové plochy pro zaměstnance.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*