9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?

MČ Praha 10 disponuje bytovým fondem (více než 3 300 bytů). Od roku 2019 provozuje Kontatkní centrum pro bydlení. Na Kontaktní centrum bydlení se v úřední dny obrátí zhruba 15 – 20 občanů.

Zároveň postupuje při rozdělování bytů dle Zásad pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10

Byty jsou rozděleny do tří kategorií: A. Dostupné a sociální bydlení, B. Byty v zájmu obce, C. Byty s tržní výší nájemného. 

A. Dostupné a sociální bydlení: Byty v této kategorii (v rámci kvóty bytů schválené RMČ) jsou určeny pro osoby, které se ocitly v bytové nouzi, případně jim bytová nouze akutně hrozí, a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními prostředky ani s pomocí městské části. Byty v této kategorii se pronajímají za cenu 140 Kč/m2/měsíc.

Bytový fond není rozdělen do jednotlivých kategorií. Byty žadatelům a byty, které budou zařazeny do aukce, se vybírají individuálně. Byty se přidělují dle schválených Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10. V seznamu žadatelů o sociální a dostupné bydlení je nyní cca 330 neuspokojených žadatelů. Velká část žadatelů však není dle kritérií v tak zásadní bytové nouzi. Za rok 2020 bylo předěleno v tomto programu 67 bytů + 47 bytů v zájmu obce. Převážná většina žadatelů byla v obtížné sociální situaci.

Koncepční přístup k rozdělování bytů potřebným deklaruje i zakotvení dostupného a sociálního bydlení ve Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030(9. Praha 10 přátelská, 9.4. Dostupné a sociální bydlení, 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení).