9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

MČ Praha 10 v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb ve spolupráci se všemi aktéry průběžně monitoruje počet předlužených klientů. U klientů se ve většině případů jedná o kumulaci různých problémů, které jsou řešeny individuálně a komplexně. Situace v oblasti dluhové problematiky je dlouhodobě spíše stabilní.

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 poskytuje základní sociální poradenství i v dluhové oblasti. Dále od roku 2014 zajišťuje službu bezplatného právního poradenství, která je určena občanům Prahy 10 – klientům odboru sociálního, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. K právnímu poradenství zájemce objednávají sociální pracovníci a jednou z nejčastějších problematik, které klienti řeší, je právě problematika dluhová. Dotazy se nejčastěji týkají dluhů, exekučních řízení, daní či pojištění. Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 má následně zpětnou vazbu o vývoji v oblasti dluhů od klientů a přehled o počtu hodin věnovaných klientovi v rámci domluveného bezplatného poradenství. MČ Praha 10 podporuje poskytovatele v rámci dotačního řízení a pořádá pro veřejnost semináře s finanční tématikou.

Od roku 2017 v oblasti přenášení informací široké veřejnosti a spolupracujícím poskytovatelům sociálních a návazných služeb spolupracuje Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 s organizací REMEDIUM Praha. Uvedená organizace v rámci svého projektu uspořádala v letech 2017 a 2018 zdarma semináře dle požadavků účastníků.

Právní poradenství 2018

  • 18 konzultací k dluhové/ finanční problematice

  • 29 konzultací k bytové problematice, a to včetně dluhů na nájemném

Právní poradenství 2019

  • 12 konzultací k dluhové/ finanční problematice

  • 34 konzultací k bytové problematice, a to včetně dluhů na nájemném

Právní poradenství 2020

  • 9 konzultací k dluhové/ finanční problematice

  • 10 konzultací k bytové problematice, a to včetně dluhů na nájemném

V roce 2020 bylo poskytování bezplatného právního poradenství omezeno z důvodu nepříznivé epidemické situace. Klienti převážně využívali služby poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména organizace Společnou cestou a REMEDIUM Praha.

Roční výkaz 2018 – osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 558

Roční výkaz 2019 – osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 511

Roční výkaz 2020 – osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 276

Je nutno zdůraznit, že se jedná jen o dílčí informace získané v rámci sociální práce a právního poradenství. Právní poradenství pro klienty odboru sociálního se týká celé řady dalších oblastí, proto jsou klienti odkazováni i na další bezplatné právní poradny jako je Člověk v tísni, Společnou cestou, Remedium atd. A nelze opomenout fakt, že ve výčtu nejsou zahrnuti občané, kteří jsou schopni si pomoc vyhledat sami.

Na webových stránkách městské části jsou také uvedeny kontakty na sociální pracovníky, a to zejména pro občany, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. Na sociálním a zdravotním portálu jsou dále uvedeny různé životní situace a stručný návod, jak v daném případě postupovat a kam se obrátit.

K omezení poskytování těchto služeb v důsledku pandemie covid-19 lze konstatovat, že převážná část klientů využívala služeb jiných poskytovatelů. Zájem po ukončení „omezení“ se nenavýšil.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb).