9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?

MČ Praha 10 patří počtem obyvatel mezi největší městské části hl. m. Prahy (přes 110 tis. obyvatel), proto lze předpokládat, že počet sociálně potřebných domácností je vyšší než v jiných městských částech. Současně si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením nebo je v zájmu obce těmto osobám poskytnout byt (např. učitelé, strážníci). Těmto občanům poskytuje MČ Praha 10 v souladu s novými zásadami možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.

Počty sociálně potřebných domácností MČ Praha 10 neeviduje. V uvedené oblasti úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR, který nám poskytuje potřebná statistická data ovlivňující výkon činností sociální práce.

Dále MČ Praha 10 úzce spolupracuje s cca 100 poskytovateli sociálních a návazných služeb (katalog kontaktů, sociální a zdravotní portál – katalog), se kterými průběžně (v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb) monitoruje sociálně potřebné domácnosti. Od roku 2007 jsou potřeby těchto domácností zapracovány do priorit komunitního plánování. Určitá data, která ovlivňují poskytování služeb sociálně potřebným domácnostem lze dohledat v analýzách (potřeb a služeb), které jsou zpracovávány v souvislosti s tvorbou střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb a jsou k dispozici veřejnosti.

Za sociálně potřebné domácnosti lze považovat zejména všechny příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o osoby, které jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci, a to s ohledem na nedostatek finančních prostředků. Současně je nutné řadit mezi sociálně potřebné domácnosti i všechny příjemce příspěvku na péči. Jedná se o osoby, které jsou s ohledem na zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby.

Přehled uchazečů o zaměstnání
20142015201620172018
počet nových uchazečůz toho ženyz toho mužipočet nových uchazečůz toho ženyz toho mužipočet nových uchazečůz toho ženyz toho mužipočet nových uchazečůz toho ženyz toho mužipočet nových uchazečůz toho ženyz toho muži
celkem286415881276551629162600402121941827390421271777435623452011
z toho se zdr. omezením35320414971041429624514310222412599243143100
z toho osoby 50+6933543391042507535961509452873427446914471443
z toho osoby pečující o dítě do 15 let5845711381479717638614246396261368765631
z toho absolventi2515102181171010003614221287256
Nepojistné sociální dávky
201620172018
počet dávekčástka v Kčpočet dávekčástka v Kčpočet dávekčástka v Kč
OZP28 28415 449 576 Kč28 88018 184 629 Kč28 30922 330 016 Kč
Příspěvek na péči37 603197 111 120 Kč38 611219 286 473 Kč39 136228 611 500 Kč
Hmotná nouze22 730106 096 293 Kč21 438101 472 759 Kč17 38688 328 587 Kč
Státní sociální podpora88 399435 650 556 Kč80 932431 714 614 Kč72 431466 786 084 Kč

MPSV (2020):  MPSV 2020

Aktuální situace na Úřadu práce Prahy 10 nám neumožňuje získat relevantní data za rok 2020. V současné době řešíme jednotlivé klienty, kterým se nedaří ze strany ÚP vždy vyplácet včas dávky, zejména příspěvek na bydlení.

Potřebná data od ÚP ČR není možné získat dlouhodobě, a to zejména za územní členění obvodů Prahy a také proto, že některá data jako např. sociálně potřebná domácnost nelze vyfiltrovat. Další údaje pak obsahuje každoroční statistika MPSV ČR, pro kterou předáváme podklady. Z této statistky vyplývají další potřebné údaje za MČ Praha 10, které shromažďuje odbor sociální v rámci svojí činnosti.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb, 9.1.2 Financování sociální péče a služeb).

VěkPočet příjemců příspěvku na péči za prosinec
20152016201720182019
v pobytovém zařízení soc. služeb*mimo pobytové zařízení soc. služeb*v pobytovém zařízení soc. služeb*mimo pobytové zařízení soc. služeb*v pobytovém zařízení soc. služeb*mimo pobytové zařízení soc. služeb*v pobytovém zařízení soc. služeb*mimo pobytové zařízení soc. služeb*v pobytovém zařízení soc. služeb*mimo pobytové zařízení soc. služeb*
0 – 7055056064064070
8 – 1721181122211721243123
18  – 26856950753751455
27 – 645743467427714286542565434
65 a více let6302 0436292 0756572 0967222 0537451 947
* zahrnuje domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se ZP, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty a sociální služby poskytované v lůžkových zdravotnických zařízeních