8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

Kultura ve veřejném prostoru vychází ze strategického dokumentu Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5.3 Podporovat umění ve veřejném prostoru v lokalitách.

Tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.2 Praha 10 kulturnější, 8.2.1 Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných místech, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10). 

Dále vychází jak ze strategických dokumentů hl. m. Prahy, u kterých se podílela či podílí na tvorbě, a to přímo či formou připomínkování. Jedná se např. o Manuál tvorby veřejných prostranství, Metropolitní plán, Strategický plán hl. m. Prahy, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, apod.

MČ Praha 10 je též zadavatelem dokumentů „Generel veřejných prostranství“, na který navazuje zpracování dílčích generelů veřejných prostranství oblastí Nové Vršovice, Strašnice, Staré Vršovice, Sídliště Malešice, Záběhlice. Dále MČ Praha 10 zpracovala architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostor sídliště Solidarita, aj.