8.3.6 Podporuje či umožňuje městská část poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?

MČ Praha 10 neposkytuje veřejnosti žádné informace o jiných zdrojích na podporu kultury.