8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to:

  • oblast kultury,
  • oblast sportu, mládeže a volného času,
  • oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb,
  • oblast školství,
  • oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

V oblasti kultury byly v roce 2020 podpořeny projekty ve výši 4 910 000 Kč na jednoleté dotace a 1 590 000 Kč na víceleté dotace.

Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“. V roce 2020 bylo na tyto projekty, tj. na malé kulturní nebo komunitní akce, drobné úpravy veřejných prostranství a další myšlenky na zlepšení života místních obyvatel, alokována částka 774 931 Kč.

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10). 

Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového dotačního systému a  revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet materiální podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).