8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Speciální nástroje pro podporu kreativních odvětví Praha 10 nemá. |Kreativní podnikání však lze i tak podpořit stávajícími nástroji:

Pronájem “v zájmu obce” – MČ může pronajmout své nebytové prostory za zvýhodněných podmínek, pokud usoudí, že činnost zde provozovaná je veřejnosti prospěšná a tudíž v zájmu obce. Podobným způsobem jsou např. pronajaty prostory bývalého Waldesova muzea, kino Vzlet či prostor Olga.

V rovině návrhu jsou taktéž připraveny tzv. “kreativní vouchery”, které by umožnily podporu kreativních odvětví na území Prahy 10.  

Podpora kulturních a kreativních aktivit probíhá také formou dotačního řízení a spoluprací na jednotlivých projektech.