8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

Na území MČ Praha 10 se nachází několik knihoven, galerií, divadel a klubů, které mohou využívat různé věkové skupiny s dobrou dostupností.

Co se týče kulturní vybavenosti, nepatří Praha 10 k těm nejvybavenějším. Dalo by se spíše tvrdit, že kulturní vybavenost je – zejména v okrajových částech Prahy 10 – nedostačující. Z hlediska kulturních organizací zřizovaných HMP jsou zde pouze 2 pobočky DDM a 5 poboček Městské knihovny. Praha 10 sama zřizuje jednu příspěvkovou organizaci, která provozuje Kulturní dům Barikádníků.

Městská část dále disponuje kulturními objekty, které se snaží pronajímat v zájmu obce a hledat tak partnery pro jejich smysluplný kulturní provoz. Jedná se zejména o Strašnické divadlo, Trmalovu vilu, prostory Vršovického literárního centra Waldez či bývalé kino Vzlet ve Vršovicích. Potenciál lze v tomto směru spatřovat také v Čapkově vile, která je před rekonstrukcí a také v Kolbenově vile.

Kromě toho se na území MČ Praha 10, zejména ve Vršovicích a  části Vinohrad, nachází řada dalších kulturních organizací, které poskytují veřejné kulturní služby. Např. Vršovické divadlo Mana, Kino Pilotů nebo např. klub Ancali.

V neposlední řadě bych rád zmínil vznik několika malých kreativních prostorů, které docela neotřelým způsobem doplňují mapu kulturní infrastruktury Prahy 10. Jedná se zejména o Kreativní garáž v Rybníčkách, prostor Olga ve Strašnicích, či Bulmex a Sousedský klub ve Vršovicích.  

Významnou roli hrají také církevní objekty, v nichž se také pořádají kulturní programy – je to např. Milíčova modlitebna v Malešicích či kostel sv. Václava ve Vršovicích.

Seznam dalších kulturních provozů na území MČ Praha 10:

 • Divadelní studio Neklid: široká veřejnost
 • Divadlo HarOLD: široká veřejnost
 • Divadelní ateliér Strašnice: široká veřejnost
 • Café v lese – hudební klub: široká veřejnost 
 • Czech Inn Bar – Vršovice: široká veřejnost
 • Vinohradský pivovar: široká veřejnost
 • Xaoxax – výstavní síň: široká veřejnost
 • Klub Sběrné suroviny – výstavní síň: široká veřejnost
 • Petrohradská kolektiv
 • Ateliéry Bubahof

 • Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10