7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?

Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce probíhá komunikace s dotčenými odbory MČ Praha 10 týkající se zabezpečení a zajištění daných akcí z hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování předpisů. Jsou dodržovány normy k ochraně zeleně, hlukové normy a po akcích je vyžadováno zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu. Na každé akci jsou instalovány odpadkové koše, toalety a je zajištěn úklid. Městská policie zajišťuje dodržování pořádku na akcích. Dětská hřiště a sportoviště jsou opatřena provozními řády, odpadkovými koši.

MČ Praha 10 podporuje sportovní kluby v rámci dotačního řízení Sport, mládež a volný čas. V roce 2020 například podpořila přes 60 sportovních organizací podpořených okolo 6 mil. Kč. V rámci dvouletých projektů bylo podpořeno 16 sportovních organizací s necelými 4 mil. Kč.

Další organizace mohou také využít dotační řízení MČ Praha 10, v roce 2020 byly vyhlášeny čtyři dotační programy.

Celkem v roce 2020 bylo poskytnuto na projekty a akce sportovních i dalších organizací přes 20 mil. Kč. Přímá podpora není moc podporována, protože se mohou organizace zapojit do dotačního řízení, kterým jsou stanoveny všem rovné podmínky.

Dotace na sport, mládež a volný čas
RokPodaných a hodnocených žádostíPodpořených žádostíPoskytnutá podpora
2017185/16711515.000.000,- Kč
2018193/18015113.349.400,- Kč
2019222/21416413.071.000,- Kč
2020187/1671528.920.000,- Kč
2021156/1308110.120.000,- Kč

Každoročně je v Malešickém parku pořádán Sportovní veletrh, na kterém si mohou návštěvníci vyzkoušet různé sporty.

Na akci Malešice v pohybu podpořila MČ Praha 10 finančně zakoupení vratných kelímků.