7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

MČ Praha 10 se se snaží organizovat a podporovat aktivity pro všechny cílové skupiny obyvatel, ale je ve své snaze na počátku. Osvětové akce se ale těší velkému zájmu obyvatel.

Vzdělávacími akce cílí především na žáky a pedagogické pracovníky, děti předškolního věku, rodiny s dětmi, seniory.

MČ Praha 10 pořádala v roce 2019 seminář NSZM ČR pro úředníky a zastupitele na téma “Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života”.

V rámci MAP II jsou realizovány projekty Učitel lídr a Ředitelská akademie.

Pro děti a širokou veřejnost je pak každorčně pořádán Den Země v Malešickém parku, který se věnuje osvětě v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Malešický park je bezbariérově přístupný. První spíše online akcí MČ Praha 10 (zejména z důvodu pandemie) byla na jaře 2021 osvětová kampaň Duben bez odpadů, která měla občany blíže seznámit s principy odpadového hospodářstvím, a to například i online přenášenými panelovými diskusemi. Pokrytí cílových skupin všech věkových skupin našich občanů tak bylo výrazně vyšší.

Globálně lze konstatovat že v současnosti existují pravidelné a úspěšné akce pro všechny věkové skupiny, ale systematicky MČ Praha 10 nepokrývá všechny cílové skupiny populace.