7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)

MČ Praha 10 se snaží vyhodnocovat dopad svých akcí v oblasti udržitelného rozvoje z hlediska působnosti na obyvatele. Tomu napomáhá i nově zřízená pozice v rámci úřadu MČ “koordinátor sousedských aktivit”, který mapuje a síťuje aktéry a následně vyhodnocuje dopad pořádaných akcí na obyvatele.

Ankety mezi obyvateli byly provedeny několikrát i v rámci vyhodnocování realizace “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” – jsou stanoveny indikátory pro sledování spokojenosti obyvatel s aktivitami, např. ID Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty, ID Spokojenost občanů s dostupností a úrovní poskytovatelů volnočasových aktivit, ID Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a profilace škol, ID Pořádání kulturně-vzdělávacích akcí škol zřizovaných MČ Praha 10.

V posledním roce ovlivněném koronavirovou pandemií se řada aktivit přesunula do online prostředí – např. online semináře, diskuse. Vyhodnocování akcí na obyvatele je tak díky informačním technologiím ještě jednodušší, neboť lze sledovat účast na živých streamech nebo počet návštěv.