7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

Ve Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020 je podpora center uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřeními „3.1 Podporovat rodinná a komunitní centra“ a „3. 4 Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory“.

MČ Praha 10 významně podporuje rodinná a komunitní centra zejména v rámci svého dotačního řízení. V roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč. Některé organizace využívají i možnost pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve výši 200 Kč/m2/rok.

Dotace na sociální, návazné a zdravotní služby
RokPodaných a hodnocených žádostíPodpořených žádostíPoskytnutá podpora
2017114/1071068.200.000,- Kč
2018127/1231178.793.000,- Kč
2019120/1141119.098.000,- Kč
2020116/1061028.972.000,- Kč
2021jednoleté: 110/93

víceleté: 11/10

jednoleté: 92

víceleté: 8

pokračující víceleté: 5

9 692 000,- Kč
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 se sídlem Sámova 7 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha a poskytuje široké spektrum služeb v sociální a zdravotní oblasti včetně „Střediska služeb pro děti a rodiče – dětské skupiny“, které je určeno pro děti od jednoho roku do čtyř let. Kvalifikovaný personál se zaměřuje na péči o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby.

Pět klubů seniorů

Kluby seniorů, které jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů Prahy 10. Kluby seniorů pořádají zájezdy jednodenní i pobytové, přednášky a besedy na různá témata, setkání s duchovními různých křesťanských konfesí, vycházky, zájmové kroužky (šachy, bridž, ruční práce); klubové koncerty klasické hudby, zahradní slavnosti, kurzy cvičení paměti, rekondiční cvičení, tvůrčí dílny, taneční odpoledne, atd.

Klub vzájemné a všestranné pomoci, o. p. s. SENIORBOX

Klub vzájemné a všestranné pomoci s adresou Kodaňská 11, 101 00 Praha 10. Činnost klubu představuje:

 • čítárna vč. posezení při malém občerstvení,
 • výuka práce na počítači,
 • ovládání mobilu a další elektroniky,
 • hudební večery s živou country hudbou,
 • fitness, stolní tenis,
 • právní poradenství (sociální, finanční aj.).
Krajská organizace hl. města Prahy Klub seniorů – Svaz důchodců na Praze 10

Sídlem Na Louži 19, Praha 10 – Vršovice. Věnuje se hlavně volnočasovým aktivitám seniorů. Pořádají přednášky, koncerty, hromadné odpolední vycházky s výklady, jednodenní autobusové poznávací výlety, dále týdenní rekreace pobytové, poznávací i spojené s lázeňskou léčbou.

YWCA v České republice

YWCA se orientuje na práci s aktivními seniory. Organizuje pro ně dvakrát měsíčně pravidelná setkávání u kávy v klubovně Husova sboru ve Vršovicích, na která zve zajímavé hosty z kulturního a veřejného života. Pořádá přednášky, společné oslavy svátků (např. Velikonoc, dne matek, Vánoc), organizuje výlety a zájezdy aj.

Point 50+, o. p. s.

Point 50+ sídlí na adrese Ostružinová 3/2936, 106 00 Praha 10. Facilitační centrum pro seniory poskytuje volnočasové aktivity podporující zdravý životní styl a pomoc v internetovém prostředí.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. – obvodní organizace Praha 10

Svaz sídlí na adrese Murmanská13, 100 00 Praha 10. Svaz sdružuje své členy s cílem hájit specifické potřeby a zájmy tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Centrum pro rodinné aktivity Bambulky

Centrum sídlí na adrese Mirošovická 4, 100 00 Praha 10. Bambulky jsou centrem rodinného typu, které poskytuje celou řadu služeb právě pro rodinu. Centrum je zaměřeno především pro rodiče a děti předškolního věku, které mají zájem poznávat nové věci, rozvíjet se a setkávat s ostatními rodiči.

Rodinné centrum K2

Rodinné centrum sídlí na adrese Ostružinová 9, Praha 10 Olešská 18, Praha 10. K2 je místem, kde se setkávají děti, rodiče i celé rodiny z okolí. Navazují vztahy, sdílejí zkušenosti, užívají si společně strávený čas při různých aktivitách.

Dětské skupiny Školky K2

Dětské skupiny se nachází na adrese Olešská 18, Praha 10. V dětských skupinách je podnětné, bezpečné a přátelské prostředí, v němž děti najdou inspiraci a chuť k poznávání a dalšímu rozvoji.

Protěž, z. ú. – Školička Grébovka (dětská skupina)

Dětská skupina se nachází na adrese Rybalkova 33, 101 00 Praha 10 a poskytuje všestranný rozvoj dovedností, respekt k individualitě dětí a vědomostí dětí, každodenní pobyt v přírodě, výchovně vzdělávací program.

Rodinné centrum Jablíčkov, z. s.

Jablíčkov se nachází na adrese Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice. Nezisková organizace poskytuje logicky provázaný komplex služeb pro rodinu. Služeb mohou využít všechny generace od miminek po seniory. Nejvíce programů je pro rodiny s dětmi.

Celkový počet klientů těchto center v uplynulých letech vzrostl. Podrobnou statistiku využívání organizací, které nezřizuje, však městská část nevede.

MČ Praha 10 se touto otázkou zabývá i ve svém Strategickém plánu udržitelného rozvoje ve strategickém cíli 9.3 PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO RODINY, Opatření 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin – Potřeby rodin jsou rozsáhlé, proto jejich zmapováním a spoluprací s nimi je možno vytvořit komplexní systém podpory rodin pro zkvalitnění jejich života v městské části. Příklady realizace:

 • vytvoření a naplňování Koncepce rodinné politiky
 • využívání moderních informačních kanálů
 • podpora rodinných center, provozu jeslí, dětských skupin apod.
 • zajištění odpovídajícího množství kvalitních škol a školek
 • dostupnost obchodů, dopravní obslužnost, přístup k zeleni
 • kvalitní veřejná prostranství, parky, hřiště, místa pro setkávání

V současné době je zpracovávána Koncepce rodinné politiky.