7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

V hlavním městě Praze i na městské části Praha 10 je dostatek institucí zabývajících se problematikou vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Jejich činnost je podporována z dotačních programů. Městská část podporuje jejich činnost také formou mediální podpory, propagace a zapůjčením prostor a vybavení.

Městská část podporuje v případě zájmu zvenčí vznik nových organizací, nicméně stěžejní je pro ni vychovat a udržet si stávající. Pravidelnou podporou ze strany městské části je tak předávána mnohem kvalitnější služba veřejnosti, která je udržitelná.