7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

Základní školy zřizované MČ Praha 10 využívají Metodický portál RVP, dále většina z nich využívá i portál Řízení školy online https://www.rizeniskoly.cz/. Odbor školství využívání navíc i databázi profesionálního školství https://www.skolaprofi.cz/ a další.

Základní školy pak také aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP popř. celorepublikového sdružení SSEV Pavučina – TEREZA, vzdělávací centrum; ZO ČSOP Koniklec; Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka. Školy také plně využívají ekologické výukové programy, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. 

Programy a materiály poskytují: