6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

 • Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce.

 • Mezi ty nejznámější patří:

  Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu

  • velikonoční dílny – pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací, dětské tvořivé dílny, kulturní program s důrazem na velikonoční tématiku,
 • Jarní slavnosti

  • akce ve veřejném prostoru,
  • jarmark, vztyčení májky, bohatý program pro všechny cílové skupiny obyvatel městské části i návštěvníků,
 • Dětský den

  • akce spojená s různými hrami, soutěžemi pro děti různých věkových kategorií, včetně doprovodného kulturního programu a tvořivých dílen pro děti,
 • Lokální akce menšího rozsahu – volnočasové a sousedské akce ve veřejném prostoru v okrajových lokalitách Prahy 10,
 • Květinový bál pro seniory
 • Den pro Desítku

  • akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem zaměřená i na podporu místních živnostníků – možnost prezentace místních minipivovarů, řeznictví atd.,
 • Podzim na Praze 10 – několikadenní akce, v rámci níž jsou realizovány následující aktivity:

  • Koncert pro všechny – vybraný interpret, který osloví širokou veřejnost,
  • Pohádková cesta – oblíbená akce pro rodiny s dětmi plná soutěží, her a zábavných úkolů, jimiž provázejí pohádkové bytosti ve svých pohádkových kostýmech,
  • Staročeské trhy v rámci farmářského trhu na Kubánském náměstí – program plný staropražské muziky s ukázkami řemesel a pouličních umělců,
  • Večer s operou ve Strašnickém divadle – přední operní sólisté vybraných scén – Národní divadlo, Státní opera aj.
 • Karneval pro seniory – tradiční a oblíbená akce pro seniory v Kulturním domě Barikádníků,
 • Vánoční trhy (zahájení a 4x v době adventu):

  • slavnostní rozsvícení vánočního stromu MČ Praha 10 a stromečků MŠ a ZŠ s kulturním programem,
  • Mikulášský program na Kubánském náměstí,
  • Vánoční tematický trh s ukázkami řemesel, zvyků a obyčejů,
  • Vánoční koncert ve Strašnickém divadle – Rybova česká mše vánoční,
  • při všech akcích jsou připraveny vánoční dílny a Ježíškova pošta,
 • Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době konání vánočních trhů na Kubánském náměstí – akce pro širokou veřejnost nejen z Prahy 10,
 • Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem – akce určena pro širokou veřejnost,
 • Výstavy k různým výročím – i ve venkovním prostoru, dostupná široké veřejnosti,
 • Výstava konaná jako vyvrcholení projektu „Příběhy našich sousedů“ (na veřejném prostranství, volně přístupná veřejnosti)
  • cílem celého uvedeného projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, a zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí žáků z předmětu mediální výchova. Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Vše je zaznamenáváno např. pomocí audio techniky a následně prezentováno na portálu Paměť národa. Účelem je, aby žáci poznali nejen pamětníky a osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i unikátních informací o historii Prahy 10. Projekt je ze strany MČ Praha 10 finančně podporován již mnoho let.

Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.

Na akcích, které městská část pořádá, oslovuje prioritně lokální dodavatele, kteří tak mají možnost prezentovat své produkty. Je-li to možné, městská část nakupuje některé zboží pro potřeby úřadu od místních podnikatelů nebo sociálních podniků.