5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?

Na území MČ Praha 10 se nachází 17 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch (senior fitness, statické prvky).

Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení.

V posledních letech se MČ zaměřila na obnovu sportovišť pro míčové hry, např. na Vrátkovské, Tuchorazské, Gollově, dále výstavbu workoutových hřišť např. v Malešickém parku, V Olšinách, Bezručových sadech, Heroldových sadech, senior prvků např. v Křenické, Jabloňové, Malešickém parku.

Problematiku hřišť právně ukotvuje norma ČSN EN 15312 „Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem“ a metodika Státního zdravotního ústavu ČR „Zásady provozu volných hracích ploch“ CHŽP 35-112/07-110, které podrobně rozvádějí příslušné právní předpisy vztahující se k dané problematice.

Zastupitelstvo MČ Praha 10 zřídilo Výbor pro sport a volnočasové aktivity, který v roce 2019 zorganizoval dvě setkání s poskytovateli těchto služeb s cílem síťování, sdílení zkušeností a diskuze nad stálém zkvalitňování nejen sportovních aktivit.

MČ také usiluje o osvětu dětí v oblasti zdravé stravy a dostatku pohybu. V červnu 2019 se dokonce na Základní škole Eden uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví, kde byla ministrem Adamem Vojtěchem prezentována data olomouckých vědců, kteří se dlouhodobě zabývají životním stylem dospívajících. Ze zveřejněných dat vyplynulo, že více než pětina populace dětí ve věku 11–15 let má buď nadváhu, nebo je obézní. Jako jeden z příkladů dobré praxe boje proti obezitě a podpory zdravého životního stylu uvedlo ministerstvo Základní školu Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10.

V říjnu 2021 pak bylo v rámci projektu Moje stopa (participativní rozpočet mČ) otevřeno nové parkourové hřiště na Zahradní Městě, které obsahuje herní prvky umožňující rozličné pohybové aktivity a cvičení s vlastním tělem.

Největší sportovním areálem na MČ Praha 10 je pak multifuknční sportovní areál Gutovka.