5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?

V MČ Praha 10 se nachází 77 dětských hřišť, 17 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch, 1 cyklopark, 1 volnočasový areál (Gutovka).

Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení. Tato kontrola je nastavena tak, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům norem, které se danou problematikou zabývají. Jednou týdně se provádí základní vizuální obhlídka, jejímž účelem je zjistit závažnější viditelná poškození, která vznikají běžným provozem nebo záměrným poškozením. Tato obhlídka je ještě doplněna nárazovou kontrolou pracovníků úřadu a zaměstnanců firmy, kteří zajišťují pravidelný úklid hřiště. Samozřejmě je správné, pokud na závady upozorní i samotní uživatele hřiště, tzn. většinou rodiče malých návštěvníků. Další kontrola je nazývána jako provozní. A probíhá jednou za čtvrt roku. Tato kontrola je již podrobnější a zaměřuje se na prověření funkčnosti a stability herních prvků, především s ohledem na jejich opotřebení. Roční, hlavní, kontrolu již provádí osoba s požadovanou atestací a měla by prověřit celkovou úroveň bezpečnosti herního zařízení. Jejím výsledkem pak může být i doporučení na výměnu herních prvků.

V posledních letech se MČ Praha 10 zaměřuje na obnovu sportovišť pro míčové hry (např. na Vrátkovské, Tuchorazské, Gollově), dále výstavbu workoutových hřišť (např. Malešickém parku, V Olšinách, Bezručových sadech, Heroldových sadech).

Úpravy herních ploch, zařízení a dětských hřišť se řídí normovými požadavky dle ČSN EN 1176 „Zařízení dětských hřišť“, ČSN EN 1177 „Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu“ a ČSN EN 15312 „Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem“, z metodiky Státního zdravotního ústavu ČR „Zásady provozu volných hracích ploch“ CHŽP 35-112/07-110 které podrobně rozvádějí příslušné právní předpisy vztahující se k dané problematice..