4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

Tato problematika není v kompetenci MČ Praha 10, přesto může tuto oblast podporovat.

V oblasti dobíjecích stanic je připravována spolupráce s producentem elektřiny. Je aktuálně projednáváno i zřízení jednoho místa. V případě CNG se situace jeví za dostatečnou z hlediska celopražských poměrů. Na Praze 10 jsou dle dostupných zdrojů celkem tři čerpací stanice CNG.

V rámci propagace, resp. popularizace myšlenky elektromobility, byla před časem zorganizována výstava na parkovišti Úřadu MČ Prahy 10 s prezentací ekologických elektrických dopravních prostředků. Občané se seznámili nejen s elektrokoly a elektrokoloběžkami, ale i s dětskými vozítky a mohli se projet v elektromobilech. K vidění bylo i solární pouliční osvětlení a vodní čistírny. Opakování a propagace se však ze strany vedení tehdejší radnice nesetkalo se vstřícností.

Po výstavě následovaly návrhy elektrostanic pro dobíjení elektromobilů před budovou úřadu. Tento návrh ale nebyl realizován. Další uvažovanou realizací na pozemcích městské části byl Areál volného času Gutova.

Městská část též vytipovávala pro Operátora ICT další vhodná místa pro osazení nabíjecích stanic, doposud však nemá aktuální informace o přípravě nových míst na Praze 10. Uskutečnila se i anketa mezi občany (příloha).

Na území Prahy 10 se momentálně nachází 10 nabíjecích míst pro elektromobily či elektrokola. Informace o počtu nabíjecích stanic pro elektromobily jsou k dispozici mj. v interaktivní mapě www.nabijto.cz.

Je zde možnost vybudovat další dobíjecí stanice na vytipovaných místech ve spolupráci s Pražskou energetikou (PRE).

Praha vybuduje 5000 nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2030. Vzniknou například v lampách veřejného osvětlení. Magistrát počítá se sítí 5000 nabíjecích míst, které by měly vzniknout do roku 2030. Nabíjet elektrická vozidla bude možné například u lamp veřejného osvětlení, které budou při modernizaci vybaveny potřebnou zásuvkou. Další nabíjecí stanice bude stavět firma PRE, kterou město spoluvlastní.