3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?

Tato problematika je řešena Pražskými stavebními předpisy a stavebním zákonem (Zákon 183/2006 Sb.), který stanovuje minimální a doporučené hodnoty tepelných odporů stavebních konstrukcí míru oslunění a osvětlení atd, což má přímý vliv na budoucí spotřebu energi