3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?

Téma spadá výhradně do kompetence hlavního města Prahy. Městská část Praha 10 se obecně řídí předpisy a platnou legislativou, nenastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce v pravém slova smyslu. Nicméně se MČ Praha 10 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v úzké spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

V březnu 2020 schválilo ZMČ Praha 10 “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích” zpracovanou MČ Praha 10 ve spolupráci s ČVUT na základě svých zkušeností i příkladů dobré praxe ze zahraničí. Tato metodika stanovuje podmínky pro developery se zájmem výstavby na území Prahy 10. a jejím cílem je udržitelná výstavba.

Zároveň je ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” uveden strategický cíl 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru a strategický cíl 11.2. Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území. V rámci opatření a jejich naplňování je snaha o podpoře udržitelného stavitelství.