3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?

Úřad MČ Praha 10 na posílení procesu sběru a vyhodnocování dat vedoucí ke snižování energetické náročnosti zřídil v létě 2019 pozici energetického manažera, jehož úkolem je systematizovat práci na zjišťování dat a jejich vyhodnocování, navrhování opatření vedoucí k dalším úsporám.

Současně sledovaná data jsou využívána těmito způsoby:

  • na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z hlediska úspor energie,

  • pro centralizovaný nákup elektřiny a plynu,
  • k odhalení „mimořádných“ spotřeb.