2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?

Koeficient ekologické stability se příliš nemění a velmi pozvolna klesá. Znamená to tedy mírně se zhoršující tendenci. Dle výpočtu IPR v roce 2012 vykazoval pro území MČ Praha 10 hodnotu 0,146, v letech 2014 a 2016 0,145 a v roce 2020 0,143.

Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální) udržitelnosti. MČ Praha 10 bude v rámci sledování plnění “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” má stanoven indikátor pro sledování Ekologické stopy.